Paradijs Berlicum |

De beste Oosterse keuken omgeving Denbosch en Eindhoven, Noord Brabant.

Algemene voorwarden Paradijs Berlicum online bestelling voor zelf afhalen.

 Online besteltijden:
 -Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 30 minuten voor sluitingstijd van de Paradijs Berlicum. De openingstijden staan vermeld op de Contact pagina.
-Het bestelformulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Naam, email adres en telefoonnummer dienen duidelijk ingevuld te worden, dit voor eventuele vragen van onze kant.
-Afhaal bestellingen voor dezelfde dag dienen een uur voor uw gewenste afhaal tijd en uiterlijk om 21.00 uur in ons bezit te zijn.
-Voor een afhaal bestelling die u na 21.00 uur wilt plaatsen, gelieve eerst telefonisch contact op te nemen.
-Wij streven er altijd naar om de bezorgtijd die u opgeeft bij uw bestelling te halen, maar helaas kunnen wij hierover geen garanties verstrekken!
-Wijzigingen in de bestelling kunt u minimaal half uur vóór de afhaaltijd en telefonisch doorgeven.
-Annulering, Dient u maximaal 10 minutes na de bestelling doorgeven.
-Uw bestelling word door ons telefonisch of via email bevestigd.
-Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
-Prijswijzigingen voorbehouden.


3- Afhaaltijd : Zie openingstijden.

Aansprakelijkheid en disclaimer
De auteur van deze website geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of via dit systeem werd uitgewisseld. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële noch andere vorm van compensatie. Ook wijst hij iedere aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van de bladzijden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik, of voortvloeiend uit het feit dat een persoon - bijv. bij het nemen van enige beslissing of het stellen van enige handeling - vertrouwd zou hebben op informatie opgenomen in deze bladzijden.
Om de website zo actueel mogelijk te houden wordt de aanwezige informatie op geregelde tijdstippen ge-update, evenwel zonder voorafgaande verwittiging.
Het is mogelijk dat wij of een aanverwante dienst een link maken naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.